Πολιτική προστασίας GDPR

Προστασία Δεδομένων

Η επιχείρησή μας σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της και εν γένει των συναλλασσομένων μ' αυτήν. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούμε ως επιχείρηση, σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για τα φυσικά πρόσωπα, πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες μας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 679/2016 και ο ελληνικός Ν. 4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του Ευρωπαϊκού ΓΚΠΔ.

Οι όροι της παρούσας Πολιτικής ενδέχεται να επικαιροποιούνται - τροποποιούνται. Για τον λόγο αυτόν θεμιτή είναι η τακτική ενημέρωσή σας σχετικά με το περιεχόμενό της.

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και σκοπό συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, του χρόνου διατήρησης αυτών και τα δικαιώματά σας επ’ αυτών. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε κατά την επίσκεψή σας στην έδρα της εταιρίας μας, είτε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας μαζί μας, είτε δια της φόρμας επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο της εταιρίας μας www.zidashop.gr.

1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
«Προσωπικό Δεδομένο» είναι κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης και επαγγελματίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προσωπικά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ κ.ά..


2. Τι συνιστά επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων;
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

3. Ποιά Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε;
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα:
Α) Επικοινωνίας και προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμοί τηλεφώνου, αριθμός φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας και αποστολής προϊόντων, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό πρόσβασης (login password), αριθμό IP σύνδεσης στο Internet κατά τη συνεδρία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ κλπ.
Β) Χρήσης της Ιστοσελίδας: πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας.
Γ) Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών: πληροφορίες που αφορούν αγορές, ταυτότητα πελάτη, παροχής υπηρεσιών και αγοράς και αποστολής των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων παραπόνων και απαιτήσεων.
Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγουμε μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι οι πελάτες μας οικειοθελώς μας τα χορηγήσουν.

4. Με ποιούς τρόπους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η επιχείρησή μας δύναται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής, ενδεικτικά αναφερόμενους, τρόπους:
• Επίσκεψη στην έδρα και στα υποκαταστήματα της επιχείρησής μας,
• Εγγραφή μέλους στον Ιστότοπο www.zidapro.gr.
• Αποστολή φόρμας επικοινωνίας,
• Τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Εταιρία,
• Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών,
• Επικοινωνία με εκπρόσωπο της Εταιρίας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας,
• Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρίας,
• Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο διαδικτυακές μας τοποθεσίες.

Σχετικά με την Πώληση προϊόντων και Παροχή Υπηρεσιών
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη ή/και χρήστη του ιστοτόπου μας θα αποθηκεύονται και θα είναι προσπελάσιμα για την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών που έχει επιλέξει, με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε οι αρμόδιοι και κάθε αυστηρά εξουσιοδοτημένος συνεργάτης, να μπορούν να εκτελούν ή να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε έργου.

Σχετικά με τις Αγορές προϊόντων
Η επιχείρησή μας συλλέγει δεδομένα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας μέσω του καλαθιού αγορών που υπάρχει στον διαδικτυακό μας τόπο. Τα δεδομένα αυτά αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία αποστολής, στοιχεία πελάτη-αγοραστή, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επέλεξε ο επισκέπτης ή ο Χρήστης του διαδικτυακού τόπου μας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ασφαλή ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη δυνατότητα ενημέρωσης του Χρήστη, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα αγορών του χρήστη που πραγματοποιεί αγορές ως απλός επισκέπτης θα ανωνυμοποιούνται (180) ημέρες από την ολοκλήρωση ή την ακύρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του. Mετά την πάροδο των 6 μηνών οι παραγγελίες διαφράφονται απο το σύστημα μας.

Σχετικά με τις αγορές μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με εκπρόσωπό μας στο τηλέφωνο 2310839000, σας ενημερώνουμε ότι επιβάλλεται να συλλέξουμε τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, χώρα και τηλ/νο επικοινωνίας, προκειμένου να μπορέσουμε να αποστείλουμε στη συνέχεια το παραγγελθέν προϊόν σε εσάς και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που απαιτηθεί. Ως εκ τούτου η υποβολή της παραγγελίας συνεπάγεται την αυτόματη συναίνεσή σας στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, με αποκλειστικά και μόνο τον παραπάνω σκοπό και σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Περί της εν λόγω παρεχόμενης συναίνεσης, ο/η εκπρόσωπος της εταιρίας μας θα σας το αναφέρει-υπενθυμίζει, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας μαζί μας.


Σχετικά με τον διαδικτυακό μας τόπο, σ’ αυτόν παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας μαζί μας, εισάγοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, πόλη, χώρα, Τ.Κ., τηλέφωνα, φαξ, e-mail, URL και το κείμενο που επιθυμείτε να μας απευθύνετε.
Επιπλέον στο σχετικό πεδίο “Είσοδος μέλους”, μπορείτε να εγγραφείτε ως νέο μέλος στον ιστότοπό μας, υποβάλλοντας τα στοιχεία σας, ήτοι το username και τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε, επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης, όνομα, επίθετο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, Τ.Κ., τηλέφωνα, e-mail, URL και το κείμενο που επιθυμείτε να μας απευθύνετε. Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την ταυτοποίηση του μέλους. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στο λογισμικό της ιστοσελίδας μας, μόνο εφόσον ο χρήστης/υποψήφιο μέλος παράσχει τη σχετική συναίνεση και συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Στην αντίστοιχη φόρμα-χωρίο παρέχεται σχετικός σύνδεσμος (link) με πληροφορίες για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Καθώς είναι απαραίτητη η καταγραφή της παρεχόμενης από τον χρήστη/υποψήφιο μέλος συναίνεσης στην επεξεργασία και συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, το λογισμικό της ιστοσελίδας μας διαθέτει μηχανισμό καταγραφής της διεύθυνσης IP του χρήστη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (timestamp) που συναινεί στα ανωτέρω, με απώτερο σκοπό την απόδειξη της σχετικής συναίνεσης, στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Επιπλέον, ο μηχανισμός διατήρησης προηγούμενων συναινέσεων που διαθέτει το λογισμικό της ιστοσελίδας μας, παρέχει τη δυνατότητα ανωνυμοποίησης όλων των προσωπικών σας δεδομένων. Την εν λόγω δυνατότητα μπορούν να ενεργοποιήσουν εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Επιχείρησής μας στην περίπτωση αιτήματος διαγραφής ή περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Για την απλή επίσκεψη και περιήγησή σας στον ιστότοπό μας δεν σας ζητείται κανένα προσωπικό στοιχείο.

5. Για ποιους λόγους και με ποιους σκοπούς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, αξιοποιούνται από εμάς, κατόπιν δικής σας συναίνεσης, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, ήτοι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. την επικοινωνία μας μαζί σας και την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων μας.

Συλλέγουμε μόνο όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για τους ανωτέρω σκοπούς, ώστε να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας, τη συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγέλνετε, την ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και την έγκαιρη ενημέρωσή σας για διάφορες προσφορές και διευκολύνσεις που ανά διαστήματα παρέχουμε στους πελάτες μας, μέσω της εγγραφής σας στο newsletter της ιστοσελίδας μας, με την οποία μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, προσφορών και ενημερώσεων, μέσω e-mail για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων κλπ..

Εάν και όπου απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων και θα σας ζητηθεί εκ νέου σχετική συναίνεση.


6. Σε ποιούς γνωστοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Διαμοιράζουμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, στο απολύτως απαραίτητο και εξουσιοδοτημένο από εμάς προσωπικό της επιχείρησης και τους συνεργάτες της, λογιστήριο, συνεργάτη λογιστή ή συνεργαζόμενη λογιστική εταιρία, παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών κλπ., οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Για παράδειγμα, η επιχείρηση ενδέχεται να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα στην παρούσα οριζόμενα σε εξειδικευμένη προς τούτο εταιρία.
Οι πληροφορίες αυτές διανέμονται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Η επιχείρηση θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η επιχείρησή μας συμφωνεί με όλους τους εταιρικούς της συνεργάτες, ότι αυτοί θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω και θα παρέχουν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επιχείρηση ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της επιχείρησης και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα αναφερθέντες σκοπούς.

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο της επιχείρησης, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, για πρακτικούς και ενημερωτικούς λόγους. Οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από την επιχείρηση και να διαθέτουν τις δικές τους σημειώσεις, δηλώσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Σας συνιστούμε να τις διαβάσετε για να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών που ανήκουν σε άλλη εταιρία ή που η διαχείρισή τους γίνεται από άλλη εταιρία, ούτε για τη χρήση ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας τους, για την οποία έχουμε τη συναίνεσή σας και όσο απαιτεί η σχετική νομοθεσία.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα υποψηφίων ιδιωτών πελατών μας και υποψηφίων εργαζομένων και συνεργατών μας (π.χ. βιογραφικά κλπ.), που συμπεριλαμβάνονται σε έγγραφα έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα ή/και βάσεις δεδομένων (μηχανογράφηση), διαγράφονται εντός δύο (2) μηνών, εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί σε παραστατικά πωλήσεων ή συμβάσεις (συν)εργασίας. Όλα τα σχετικά έντυπα καταστρέφονται σε μηχανικό καταστροφέα εγγράφων (shredder).

8. Διαφυλάσσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας
Λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, φυσικά και ηλεκτρονικά, ώστε τα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή και προστατευμένα από φυσικό και ηλεκτρονικό κίνδυνο αθέμιτης επεξεργασίας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και γνωστοποίησης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, διαρροής και κλοπής.
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, θα ακολουθήσουμε όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ σχετικά με την ενημέρωση και ειδοποίηση της παραβίασης.

Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
Αναγνώριση
Χρησιμοποιούνται δύο πεδία για την αναγνώρισή του Χρήστη: το Αναγνωριστικό Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στο λογαριασμό του. Ο Χρήστης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του μέσω του ανωτέρω μυστικού κωδικού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς του και την απόκρυψη του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της επιχείρησης, άλλως η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η επιχείρηση συνιστά, για λόγους ασφαλείας, ο Χρήστης να αλλάζει το password του κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης ή τηλέφωνο). Επίσης, προτείνεται να χρησιμοποιείτε εκτός από γράμματα και αριθμούς και σύμβολα (π.χ.$^*#@!_) κατά τη δημιουργία του password.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL με κλειδί RSA 2048 bits (e 65537). Επιπλέον, όλα τα συστήματα backup που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επιπρόσθετη κρυπτογράφηση (AES-256) πριν την μετάδοση σε εγκεκριμένο cloud πάροχο μέσω SSL σύνδεσης ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης των δεδομένων. Οι πάροχοι backup που χρησιμοποιούμε σήμερα για την αποθήκευση των δεδομένων είναι:
α) υποδομή της εταιρίας Hetzner Online GmbH (https://www.hetzner.com) και
β) υποδομή της εταιρίας R1Soft® (https://www.r1soft.com/).

Ελεγχόμενη Πρόσβαση
Όλα τα websites / eshop μας βρίσκονται εγκατεστημένα σε υποδομές Data Center που διαθέτουν προδιαγραφές ασφάλειας ISO 27001 και πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR για την προστασία δεδομένων. Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας. Οι πάροχοι web hosting που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι:
α) υποδομή της εταιρίας IPS ΕΠΕ (https://www.ips.gr)
β) υποδομή της εταιρίας Hetzner Online GmbH (https://www.hetzner.com) και
γ) υποδομή της εταιρίας Pointer (https://www.pointer.gr)

Κρυπτογράφηση
Με τη χρήση ειδικού λογισμικού το ηλεκτρονικό σύστημα της επιχείρησης αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει πριν προβεί σε επεξεργασία τους. Τα συστήματα της επιχείρησης αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του Ιστοτόπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, email, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αριθμός πιστωτικής κάρτας κλπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL με κλειδί RSA 2048 bits (e 65537). Επιπλέον, όλα τα passwords κρυπτογραφούνται (MD5 encryption) και διατηρούνται σε προστατευμένη με κωδικό, βάση δεδομένων κρυπτογραφημένα. Η αποκάλυψη των passwords δεν είναι δυνατή ούτε στην Επιχείρησή μας ούτε στην κατασκευάστρια εταιρία του λογισμικού μας (IPS). Οι ανωτέρω έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε νέο προσωρινό password, μόνο στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από τον χρήστη.

Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη για εμάς. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με την επιχείρηση. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη είναι εμπιστευτικές και η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλείς και να χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών.

Ο Χρήστης για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων του, θα πρέπει ο ίδιος να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή αυτών, αλλά ούτε και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτά, σε τρίτα πρόσωπα.

9. Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα επί των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε:

α) Την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες των δεδομένων, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τα κριτήρια αποθήκευσής τους, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή το δικαίωμα αντίταξης και αντίρρησης στην επεξεργασία τους, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
β) Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν,
γ) Τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
δ) Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό,
ε) Τη φορητότητα των δεδομένων σας. Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την εταιρία μας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
στ) Την απόσυρση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η απόσυρση θα αφορά μόνο το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος και ταυτοποίησης του αποστολέα, η επιχείρησή μας θα προβεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Επίσης διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: [email protected]).

10. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες σε εσάς Υπηρεσίες;
Επιπλέον, η επιχείρησή μας συλλέγει πληροφορίες όταν μας επισκέπτεστε διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε, σχετικά με το πώς ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τον τύπο του περιεχομένου που προβάλλεται ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του. Ακόμα, η επιχείρηση συλλέγει πληροφορίες από ή σχετικά με τον τύπο των συσκευών (π.χ. smart phones, lap-top κλπ.) και των φυλλομετρητών, μέσω των οποίων ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει εκχωρήσει. Η επιχείρηση μπορεί να συσχετίσει τις πληροφορίες που συλλέγει από τις διάφορες συσκευές του Χρήστη, καθώς αυτό συμβάλλει στη συνέπεια των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα του Ιστοτόπου και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.

Ειδικότερα, συλλέγονται πληροφορίες σύνδεσης, όπως:
• η επωνυμία του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP),
• η γλώσσα και η ζώνη ώρας του προγράμματος περιήγησης,
• η γεωγραφική θέση της συσκευής πρόσβασης, αλλά και ο τύπος του φυλλομετρητή (Google Chrome, Safari κλπ.)
• η διεύθυνση ΙΡ της ηλεκτρονικής συσκευής μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Η IP διεύθυνση είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στην ηλεκτρονική σας συσκευή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και για λόγους ασφάλειας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπο.

11. Η χρήση και λειτουργία των Cookies
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά σε μέγεθος αναγνωριστικά του χρήστη αρχεία text files(txt), τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής του, την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του Ιστοτόπου και της συνολικής εμπειρίας περιήγησης του Χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, στα οποία έχουν πρόσβαση. Μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies δε δύνανται αυτοτελώς να ταυτοποιήσουν το Χρήστη.
Κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (Javascript layer) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή cookies. Αν δεν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ο υπολογιστής σας ή η ηλεκτρονική συσκευή σας δε θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών, εντούτοις, έτερο είδος cookies, τα οποία αναφέρονται ως user-input cookies, δεν αποκλείονται, διότι ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε cookie και θα ισχύει για μια περίοδο 30 ημερών. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας.
Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να μην τα αποδεχθείτε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (browser) (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας).  Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του Ιστοτόπου και αυτός να μη λειτουργεί ομαλά κατά την επίσκεψή σας.
Λεπτομερέστερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και για παράδειγμα στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Κάθε ιστότοπος που έχετε αποδεχτεί να αποθηκεύει cookies στον browser σας μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του cookies και όχι σε cookies που προέρχονται από άλλους ιστότοπους.
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τους εξής σκοπούς:
• Με το idSession cookie για την ταυτοποίηση της συνεδρίας του κάθε επισκέπτη ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση της απαραίτητης λειτουργικότητας σε διαδοχικές εναλλαγές υποσελίδων πχ. Στο καλάθι αγορών όπου πρέπει να εντοπίζεται ότι κάθε επόμενη σελίδα είναι συνέχεια κάποιας άλλης. Δεν συνδέεται το cookie με προσωπικά δεδομένα χρήστη σε καμία περίπτωση και ούτε αποθηκεύονται τέτοια στοιχεία σε cookies.
• Με το ASP.NET_SessionId cookies διατηρείται αντίστοιχα ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης που ισχύει μόνο κατά την διάρκεια της συνεδρίας πλοήγησης στον browser. Με αυτόν τον τρόπο ο ιστότοπος μας γνωρίζει ότι όλα τα παράθυρα στον browsers σας έχουν την ίδια συνεδρία και προέρχονται από τον ίδιο χρήστη, χωρίς βέβαια να ταυτοποιούνται τα στοιχεία του χρήστη κάθε φορά.
• Με το cd-enabled cookie ελέγχουμε αν έχετε προηγούμενα αποδεχτεί την χρήση των cookies ώστε να μην ξαναεμφανιστεί το προειδοποιητικό layer για την αποδοχή των cookies.
Google Analytics Cookies
Επιπλέον των παραπάνω cookies που χρησιμοποιούν όλες οι εγκαταστάσεις active3 από την έκδοση v.5.5 και έπειτα, κάθε ιστότοπος μας χρησιμοποιεί τα στατιστικά επισκεψιμότητας που παρέχει η υπηρεσία Google Analytics της Google Inc. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies που διευκολύνουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας.
Τα cookies που χρησιμοποιεί η υπηρεσία Google Analytics είναι:
• _ga : για τον διαχωρισμό των χρηστών με ημερομηνία λήξης τα 2 χρόνια
• _gid : για τον διαχωρισμό των χρηστών με ημερομηνία λήξης τις 24 ώρες
• _gat : για τον διαχωρισμό των αιτημάτων με ημερομηνία λήξης τα 10 λεπτά.
Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις ως άνω πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της, να αναπτύσσει νέες λειτουργίες και να διεξάγει ελέγχους για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και να βελτιώνει τα συστήματα διαφημίσεων και μετρήσεων που διαθέτει. Επίσης, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να επαληθεύει λογαριασμούς και δραστηριότητες και να προωθεί την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε εκτός, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών της.

Περαιτέρω στην ιστοσελίδα μας ενεργοποιήθηκε η ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP, έτσι ώστε η Google να προχωρά προηγουμένως σε σύντμηση των διευθύνσεων IP των χρηστών που ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.
Η διεύθυνση ΙΡ που διαβιβάζεται στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics από τον Browser σας δεν εμπλέκεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies μέσω κατάλληλης ρύθμισης του Browser σας. Σας εφιστούμε παρόλα αυτά την προσοχή, ότι σ’ αυτήν την περίπτωση δε θα μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε όλες συνολικά τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας σε όλο τους το εύρος. Μπορείτε περαιτέρω να εμποδίσετε την συλλογή των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί με τη χρήση του Cookie και σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, εφόσον «κατεβάσετε» και εγκαταστήσετε το Browser-Plugin που διατίθεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του εν λόγω Plugin-Browser στον εκάστοτε Browser και στον εκάστοτε υπολογιστή είναι περιορισμένη και δεν επιτρέπεται να απενεργοποιηθεί ή να διαγραφεί μετά την εγκατάσταση, προκειμένου να διατηρηθεί περαιτέρω η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics.
Ενημερωθείτε για την σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
Facebook pixel cookies

Χρησιμοποιούμε το Facebook pixel για να μετρούμε πόσο αποδοτική είναι κάθε διαφήμιση μας στο Facebook και για να παρουσιάζουμε διαφημίσεις στο Facebook που είναι περισσότερο σχετικές για εσάς. Το Facebook pixel cookie συγκεντρώνει πληροφορίες για την επίσκεψη σας στο site μας καθώς και την IP διεύθυνση σας και τα συσχετίζει με τον λογαριασμό που έχετε ήδη στο Facebook. Με αυτό τον τρόπο το Facebook μπορεί να γνωρίζει αν έχετε ξανά επισκεφτεί το site μας ώστε να παρουσιάσει διαφημίσεις ανάλογα με την συνθήκη που έχει κάθε διαφήμιση μας. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται από το Facebook και διαγράφονται. Αν δεν επιθυμείτε να συγκεντρώνει το Facebook πληροφορίες και να τις συσχετίζει με το προφίλ σας εκεί, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό σας στο Facebοοκ. Πληροφορίες γι' αυτό μπορείτε να βρείτε στο https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217

12. Σύστημα βιντεοσκόπησης

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επίσκεψή σας στο κατάστημά μας, ο χώρος βιντεοσκοπείται για λόγους ασφαλείας, όπως προκύπτει και από τη σχετική σήμανση εκτός και εντός του καταστήματος.

Δικαιώματα Χρηστών

Έχετε τα εξής δικαιώματα επί των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε:

α) Την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες των δεδομένων, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τα κριτήρια αποθήκευσής τους, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή το δικαίωμα αντίταξης και αντίρρησης στην επεξεργασία τους, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
β) Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν,
γ) Τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
δ) Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό,
ε) Τη φορητότητα των δεδομένων σας. Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την εταιρία μας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
στ) Την απόσυρση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η απόσυρση θα αφορά μόνο το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος και ταυτοποίησης του αποστολέα, η επιχείρησή μας θα προβεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Επίσης διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: [email protected]).

Μεταβολή Δεδομένων
Μπορείτε να διορθώσετε τα εσφαλμένα/ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή δεδομένα που σας αφορούν. Επιπλέον μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό και τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την εταιρία μας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος και ταυτοποίησης του αποστολέα, η επιχείρησή μας θα προβεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Ανάκληση Συγκατάθεσης
Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η απόσυρση θα αφορά μόνο το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, κατά τα ανωτέρω, απευθυνόμενος/η στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας.

Υποβολή Καταγγελίας
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησής μας σε κάποιο εκ των ανωτέρω αίτημά σας ή εν γένει με τις αρχές και διατάξεις του ΓΚΠΔ, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: [email protected]).Δελφών 8, 54640 Θεσσαλονίκη      Τηλ: 2310 839173, 2310 888832      Google map

active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης
back to top